فناوری تشخیص چاله های خیابان

شرکت جگوار لند روور برآورد کرده که زیان صاحبان خرید خودرو فروش خودرو از بابت عبور وسایل نقلیه شان از گودال های کوچک و بزرگ خیابانها جاده ها بالغ بر ۴ . ۳ میلیارد دلار است . بزرگی این رقم برای آفریننده خرید خودرو فروش خودرو یی مانند جگوار کافی است تا بر روی فناوری جدیدی کار کند که ضمن تشخیص این چاله ها , از بخش قابل توجهی از ضرروزیان ناشی از آنان بکاهد .

این فناوری در حال حاضر با نام Pothole Alert ارایه شده‌است . این سیستم نو نه فقط مکان دقیق چاله ها را نشان می دهد بلکه به راننده داده ها جالبی توجهی درباره ی اندازه تکانها و شدت وارد آمده به اتومبیل درصورت افتادن چرخهای آن در‌این چاله ها ارایه می کند . همچنین این فناوری تازه قادر است داده های ارزشمندی درباره بقیه خطرات احتمالی پیش روی راننده در حین عبور از خیابانها ارایه کند .

این فناوری جدید که به وسیله راس پژوهش ها توسعه یافته جگوار لند روور ارایه شده به صورت لحظه ای کار می کند و در واقع اطلاعات را به طور آنی کسب کرده و در چنگ راننده قرار میدهد .

سیستم به محض شناسایی چاله ها , در ناچیز هنگامی که برآورد می شود صرفا درحدود چندین میلی ثانیه باشد , سیستم تعلیق اتومبیل را تهیه و تنظیم می کند تا کمترین لطمه ممکن به آن وارد شود . این فرآیند نوعی سیستم کنترل تعلیق نصفه فعال است که از ذرات مغناطیسی معلق در مایعی منحصر برای پیکربندی متبوع استفاده می کند .

پیش گویی می گردد این فناوری تازه به زودی بر روی طیف متنوعی از خرید خودرو فروش خودروهای جگوار نصب شود .